teatr w szkole

Prowadzenie teatrzyku szkolnego jest bez wątpienia jedną z atrakcyjniejszych form nauki i przekazywania wiedzy młodym adeptom sztuki. Stwarza się tutaj możliwości poznania ciekawej literatury, zaplecza pracy aktorów oraz kręgu artystycznego, z którym młodzież nie zawsze ma okazje spotkania. Również program nauki języka polskiego poleca wprowadzenie uczniów w świat teatru i innych form sztuki.

Uczestnictwo w sztuce teatralnej pobudza wyobraźnie i kreatywność, poprawia dykcję i sposób wysławiania, uczy pracy zespołowej i kontaktów z rówieśnikami. Jednak aby to wszystko osiągnąć trzeba zadbać o przygotowanie kilku podstawowych spraw które pomogą osiągnąć sukces: postarajmy się o odpowiedni dobór materiałów, na które składa się przede wszystkim scenariusz, odpowiednio dobrana do niego muzyka, sceneria, światło, możliwość stworzenia kostiumów, teatr ten będą tworzyć młodzi ludzie, warto więc opracować treść dynamiczną, emocjonującą, która stworzy ruch na scenie, poszczególne role powierzmy uczniom z różną osobowością, odważmy się mieszać charaktery i temperamenty co może wzbogacić przekaz sceniczny do teatrzyków dziecięcych i młodzieżowych należy używać dużej ilości rekwizytów i przeróżnych dodatków, budzi to emocje i ożywienie wśród młodych aktorów. Rola nauczyciela polega głównie na dbaniu o to, aby przygoda z teatrem była miłą przygodą, nie utrapieniem.

Baśniowa Kapela - muzyka dla dzieci

Nie każdy z uczniów okaże się urodzonym aktorem, niektórym będzie trzeba pomóc przezwyciężyć nieśmiałość i strach przed sceną. Dzieci mają tutaj poznawać teatr i uczyć się poprzez systematyczną pracę nad rozwojem przedstawiania. Można wprowadzić odpowiednie etapy przygotowań widowiska, które później ułatwią cały proces nauki: ćwiczenia z dykcji- wykonywane na próbach, poprawią mowę, ćwiczenia oddechowe i mimiczne, nieodłączne w pracy aktora, wpłyną na siłę głosu i jego sprawność., ruch i taniec wykonywany podczas prób sprawi, że dziecko będzie się lepiej czuło i zachowywało na scenie, podczas wypowiadania ról pracuje wyobraźnia, pozwalajmy zatem na interpretacje roli dzieciom, podsuwając odpowiednie wskazówki. Obserwacje i skojarzenia jakie budzą się na próbach i przedstawieniach pozwalają na głębsze poznanie tekstów literackich.

zajęcia teatralne w szkole

Dzieci poprzez odgrywanie scen i obserwowanie zachowań innych uczestników sztuki, uczą się wyrażania emocji, nastrojów i poznają mądrości życiowe jakimi się kierujemy. Wiele elementów dodatkowych jakie wprowadza teatr pomagają też w innych sferach:

1. Śpiewanie piosenek solo i w zespole, wspiera kształcenie muzyczne oraz większą śmiałość przed występem przed publicznością.

2. Głośne powtarzanie kwestii oraz recytowanie wierszyków ćwiczy pamięć i koncentrację,

3. Dzieci słowom, wypowiadanym w ćwiczonych scenach, przypisują odpowiednie gesty i czynności, pracuje mocno ich wyobraźnia, która ma olbrzymie znaczenie w grze aktorskiej i w kreatywnym tworzeniu otoczenia,

4. W miarę upływu czasu i systematycznej pracy teatrzyki rozbudowują się i wzbogacają swój repertuar, a przez to wiedzę i kreatywność młodych aktorów.

Teatr dziecięcy i młodzieżowy to nie teatr zawodowy. Ma on dokładnie uczyć i bawić zarówno młodych aktorów jak i widzów. To teatr amatorów, lecz nie oznacza to że jest gorszy. Jest poparty szczerą chęcią obecności i przeżywania wzlotów i upadków na scenie. Teatr spełnia również rolę wychowawczą. Wspaniale jest, jeśli cyklicznie tworzymy nowe sztuki z udziałem młodzieży, gdyż w ten sposób można wpłynąć na działania, rozwój i ukierunkowanie pasji. Niech zabawa w teatr będzie przyjemnością, gdzie będzie też miejsce na rozmowy, naukę, rozważania i rozwijanie samego siebie. W teatrze można poznawać świat inny niż ten znany w domu czy w szkole, można stać się kimś innym – wymarzonym bohaterem czy złym charakterem budzącym strach w innych. Wyrażane w scenach emocje pozwalają dzieciom na poznawanie stanów ekspresyjnych oraz sposobów jak sobie z nimi radzić i je rozumieć.

Teatr uczy również rozsądku i sumienności- to nauka tekstów na pamięć na określony termin, odpowiedzialność za rolę i kostium. To wszystko wpływa na zachowania społeczne, dziecko zaczyna rozumieć, że jego działanie wpłynie na sukces całej grupy. Często jeden występ to efekt pracy kilku miesięcy. Całość widowiska, to nie tylko tekst, ale też barwne stroje i sceneria. Jest to zazwyczaj wspólna praca dzieci, rodziców i plastyków, by pięknie przygotować kostiumy i rekwizyty. Od nauczyciela zależy ile zostanie zrobione i jak wykorzystany będzie ten czas. Warto dbać o to by zabawa w teatrzyk była źródłem zadowolenia i spełnienia dla wszystkich, i dużych i małych.